Klik op de banner voor onze nieuwe poster.

Doelstelling & beleidsplan Stichting AGNI
Doelstelling van de stichting is het ondersteunen van projecten in India op het gebied van onderwijs gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid en bestrijding van de hedendaagse slavernij.

Organisatie:
Alvorens tot ondersteuning van een project besloten wordt, gaat een bestuurslid persoonlijk (op eigen kosten) naar India om het te beoordelen. Monitoring van de projecten geschiedt eveneeens op eigen kosten, door de bestuursleden in samenwerking met een vertegenwoordiger van de in New Delhi gevestigde organisatie BMM (zie lopende projecten). De projecten zijn principieel kleinschalig, zodat er geen overheadkosten zijn. Er is geen beloning in enigerlei vorm voor de bestuursleden.

Resultaat tot nu toe:

 • Het plaatsen van een dak op een weeshuis te Madras, India en het doneren van geld voor voeding en leermateriaal aldaar;
 • Donatie aan een Hinduschool te Jemen voor leermateriaal;
 • Donatie en immateriŽle ondersteuning voor een oogarts te Anand, India;
 • Donatie na de aarbeving van 2001 voor herbouw van het dorp Kuran, India;
 • Donaties van stipendia, raw materiaal en werktuigen voor enige opleidings- en werglegenheidsprojecten;
 • Opening in 2005 van een basisschool te Kanchanpuram, India;
 • Opening in 2006 van een medische post in Banshkhedi, India;
 • Donatie aan Udayan Care te New Delhi, India ter bevordering van gehandicapte meisjes.

Overige resultaten

 • Gedurende enige jaren zijn donaties gedaan voor de schoolmaaltijden van kinderen uit 
  sloppenwijken van New Delhi, die uit kinderarbeid bevrijd waren.
 • In de deelstaat Madhya Pradesh, district Shivpuri is vanaf 2002 door middel van financiŽle ondersteuning en stimulering bijgedragen aan gezondheidszorg, school- en beroepsopleidingen en werkgelegenheidsprojecten voor mensen uit de stam der Sahariya’s, die uit hedendaagse slavernij en kinderarbeid bevrijd zijn.
 • In het district Guna, eveneens in Madhya Pradesh, is in 2004 middels brieven en videofilms aan de President van India en de verantwoordelijke ministers aandacht gevraagd voor de zeer ernstige situatie (extreme ondervoeding, doden door honger, ziekte) in de dorpen aldaar, met gunstig resultaat in die zin, dat de ondervoeding verminderd is en er waterpompen zijn. De stichting houdt zich nog steeds met deze gebieden bezig (zie: lopende projecten).
 

copyright 2013 - Stichting AGNI